Komunikat Startowy

FUN RUN Zabawa z Mapą!
Pole Mokotowskie

Mapka miejsca Zabawy z Mapą

    1. Program imprezy:
        9:30-13:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej                    godzinie w podanym przedziale czasu.
        10:00-13:30 start poszczególnych drużyn.
        14:00 godzina zamknięcia mety.
        14:00-15:00 planowane zbieranie punktów.
 

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. W formularzu zgłoszeniowym możliwe jest zarezerwowanie większej liczby map. Drużyny rejestrujące się po terminie zgłoszeń (piątek przed imprezą godz. 19:00) lub na samej imprezie otrzymają tylko jedną mapę. Zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń i rezerwacji odpowiedniej liczby map.

W przypadku braku wystarczającej liczby map istnieje możliwość skorzystania z map recyclingowych (oddanych na mecie przez poprzedników) lub otrzymania mapy w wersji elektronicznej do odczytu na dowolnym smartfonie lub tablecie.

​    2. Zgłoszenia:

        Drogą internetową za pomocą formularza dostępnego w                        zakładce następne edycje, najlepiej (niższa, promocyjna opłata)            do piątku 19 sierpnia do godz. 19:00 lub
        w bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w            miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 18 sierpnia do godz. 23:59.

UWAGA! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużyny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

    3. Warunki udziału:

  • ​Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.

  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w bazie zawodów pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (zobacz wzór). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

    4. Opłata startowa:

  

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Fun Run bez tekstu.png
© FUNRUN 2022