Odpowiedz na zagadkę

Ile razy możesz odjąć 1 od 100?