Formularz zgłoszeniowy dla grup zorganizowanych

Dane kontaktowe

Zamówienie ilościowe

Liczba map

Sugerujemy wybranie po jednej mapie dla jednego uczestnika

Liczba kart startowych

Sugerujemy wybranie po jednej karcie dla jednej drużyny 

Dziękujemy!

Niedługo skontaktujemy się w celu realizacji zgłoszenia!